RSS feed

Výroba poťahov pre automobilový priemysel

Preklady a tlmočenie

 

Preklady všetkých typov textov z/do francúzskeho jazyka (vrátane webových stránok). Konzekutívne tlmočenie z/do francúzskeho jazyka  vašich obchodných stretnutí, rokovaní i školení.

 

Jazykové korektúry propagačných materiálov, podnikových časopisov, brožúr, diplomových prác, vedeckých článkov, resp. iných diel určených pre tlač písaných vo francúzskom a v slovenskom jazyku (v prípade časopisov a prípravy propagačných materiálov  možnosť aj redakčného a tvorivého poradenstva).

 

Možnosť individuálnych jazykových kurzov. Doučovanie francúzskeho jazyka a príprava na maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka a literatúry.

 

Prekladateľka a tlmočníčka: Mgr. Anna Fraňová, PhD. 

e-mail: anna.visnovska@krasplastamg.sk

© Krasplast AMG, s.r.o. 2016
Created: Martin Kostra
Web site powered by phpRS
  • budova